WEBGUNEAREN TITULARRA IDENTIFIKATZEKO DATUAK

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan ezarritako informazio-betebeharra betez (SIREN 848 552 311 00021, aurrerantzean Mintzaian), www.mintzaian.eus webgunearen titular gisa (helbidea: 11 Rue du Commerce, 64700 posta-kodea Hendaye, Labort, mintzaian helbide elektronikoa). Webgune honetan, www.mintzaian.eus domeinuaren izenpean argitaratzen den webgunearen erabiltzaileek beren gain hartzen dituzten erantzukizun-mugak eta betebeharrak, eta honako konpromiso hauek hartzen dituzte:

 

ERABILERA-BALDINTZAK   

 

www.mintzaian.eus erabiltzeak www.mintzaian.eus webgunearen erabiltzaile-izaera ematen dio, pertsona fisikoa zein juridikoa izan, eta, nahitaez, lege-oharrean jasotako klausula eta baldintza orokor guztiak osorik eta erreserbarik gabe onartzea dakar. Erabiltzailea ez badago ados lege-ohar hau erabiltzeko klausula eta baldintzekin, ez du www.mintzaian.eus erabiliko. Lege Ohar hau aldatu eta eguneratu egin daiteke; beraz, Mintzaian ekimenak argitaratutako bertsioa desberdina izan daiteke Erabiltzailea Atarian sartzen den une bakoitzean. Beraz, erabiltzaileak lege-oharra irakurri behar du www.mintzaian.eus webgunean sartzen den bakoitzean.

Www.mintzaian.eus webgunearen bidez, Mintzaian webguneak erabiltzaileari Internet bidez argitaratutako hainbat eduki eskuratzeko eta erabiltzeko aukera ematen dio.

Erabiltzaileak nahitaez erabili behar ditu www.mintzaian.eus eta indarrean dagoen legediaren araberako edukiak, lege-oharra eta legezko abisu honen bidez edo www.mintzaian.eus osatzen duten edukietako beste edozein lekutan, hala nola bizikidetza-arauak, morala eta oro har onartzen diren ohitura onak.

Horretarako, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du edukietako edozein ez erabiltzeko legezko oharrean edo indarrean dagoen legerian debekatutako helburu edo ondorio ez-zilegietarako, hirugarrenen eskubide eta interesen kalterako bada, edo edozein modutan Edukiak, ekipo informatikoak edo dokumentuak, artxiboak eta edozein motatako edukiak kaltetu, erabilezin bihurtu, gehiegi kargatu, hondatu edo normaltasunez erabiltzea eragotzi badezake. Beste erabiltzaile batena edo Interneteko edozein erabiltzailerena (hardwarea eta softwarea). Erabiltzailea behartuta dago www.mintzaian.eus webgunean dagoen edozein material ez transmititzera, zabaltzera edo hirugarrenen eskura ez jartzera, hala nola, informazioak, testuak, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu- eta/edo irudi-fitxategiak, argazkiak, grabazioak, softwarea, logotipoak, markak, ikonoak, teknologia, argazkiak, estekak, diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak, edo erabiltzaile gisa eskura duen beste edozein material. Era berean, horrekin guztiarekin bat etorriz, erabiltzaileak ezin izango ditu:

 

  • Edukiak jendaurrean komunikatzea, eraldatzea edo aldatzea erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea edo beste edozein modutan jakinaraztea, Mintzaianen baimen idatzi eta esplizitua izan ezean, dagokion eskubideen titularra baita, edo legez baimenduta badago.

 

  • “Copyright” a eta Mintzaian erakundearen edo haren titularren eskubide-erreserbaren, aztarna eta/edo identifikatzaile digitalen, ur-marken edo hura ezagutzeko ezarritako beste edozein baliabide teknikoren gainerako identifikazio-datuak kentzea, manipulatzea edo edozein modutan aldatzea.

 

Erabiltzaileak ez du Edukiak lortzerik izango, ezta lortzen saiatzerik ere, horretarako, kasuaren arabera, xede horretarako bere eskura jarri diren bitartekoak edo prozedurak ez diren beste batzuk erabiliz, edo edukiak dauden web-orrietan horretarako adierazi direnak, edo, oro har, Interneten horretarako erabili ohi direnak, baldin eta www.mintzaian.eus webgunean eta/edo bertako edukien kalterik edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez badago.

 

JABETZA INTELEKTUALA

Www.mintzaian.eus webgunean agertzen diren marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak Mintzaian plataformarenak edo, hala badagokio, haien jabeenak dira, eta ezin da ulertu Atarian edo/eta Edukietan sartzeak edo erabiltzeak Erabiltzaileari marka, izen komertzial eta/edo zeinu bereizgarri horien gaineko eskubiderik esleitzen dionik, eta Erabiltzaileari laga zaizkiola ulertu gabe, dauden edo egon daitezkeen ustiapen-eskubideak. Era berean, edukiak Mintzaianen jabetza intelektuala dira, edo, hala badagokio, hirugarrenena; beraz, Jabetza Intelektualaren eskubideak Mintzaianen edo horiek erabiltzeko baimena eman duten hirugarrenen titulartasunekoak dira, eta haiei dagokie horiek edozein modutan ustiatzeko eskubideak esklusiboki baliatzea, eta, bereziki, erreproduzitzeko, banatzeko, jendaurrean komunikatzeko eta eraldatzeko eskubideak. Web honetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta Mintzaianen edo www.mintzaian.eus webgunean sartutako hirugarrenen Jabetza Intelektualaren edo Industrialaren eskubideak kaltetzeak legez ezarritako erantzukizunak ekarriko ditu.

 

WWW.MINTZAIAN.EUS WEBGUNEAREN ERABILGARRITASUNA

Mintzaianek ez du bermatzen www.mintzaian.eus webguneko edukietarako sarbidean etenaldirik edo akatsik ez dagoenik, ez eta edukiak eguneratuta daudenik ere, baina ahaleginak egingo ditu, hala badagokio, horiek saihesteko, zuzentzeko edo eguneratzeko. Ondorioz, Mintzaianek ez du bere gain hartuko erabiltzaileari eragindako edozein motatako kalte edo galeren erantzukizuna, baldin eta kalte edo galera horiek telekomunikazio-sareetako hutsegiteen edo deskonexioen ondorio badira, eta, horren ondorioz, atariko zerbitzua eten, ezeztatu edo eten egiten bada ataria eskaintzen den bitartean edo aurretik.

Mintzaian programak ez du inolako erantzukizunik izango, indarreko legerian jasotako salbuespenekin, www.mintzaian.eus webgunearen eta edukien funtzionamenduaren erabilgarritasun, jarraitutasun edo kalitaterik ezagatik, erabiltzaileak www.mintzaian.eus webguneari eta edukiei eman liezaiekeen erabilgarritasun-itxaropena ez betetzeagatik.

Web honetan agertzen diren hiperesteken funtzio bakarra erabiltzaileari gaiari buruzko informazioa duten beste webgune batzuen berri ematea da. Hiperesteka horiek ez dira iradokizun edo gomendio.

 

Mintzaian ez da arduratzen estekatutako orri horien edukiez, hiperesteken funtzionamenduaz edo erabilgarritasunaz, ez eta esteka horien emaitzaz ere, eta ez du bermatzen erabiltzaileari arrazoi horregatik eragindako edozein motatako kalteen gaineko erantzukizunik.

Www.mintzaian.eus webgunean sartzeak ez du esan nahi Mintzaian zerbitzuak birusik, zizarerik edo bestelako elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatu behar duenik.

Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, tresna egokiak izatea programa informatiko kaltegarriak detektatzeko eta desinfektatzeko; beraz, Mintzaian programak ez du erantzukizunik izango www.mintzaian.eus zerbitzua ematen den bitartean gerta daitezkeen segurtasun-akatsen aurrean, ez eta erabiltzailearen edo hirugarrenen sistema informatikoari (hardwarea eta softwarea), bertan biltegiratutako fitxategiei edo dokumentuei eragin dakizkiekeen kalteen aurrean ere. Erabiltzailearen ordenagailuan, webguneko zerbitzu eta edukietara konektatzeko erabiltzen denean, nabigatzaileak gaizki funtzionatzen duenean edo eguneratu gabeko bertsioak erabiltzen direnean, Hasiera batean, www.mintzaian.eus zerbitzuak eta edukiek iraupen mugagabea dute. Hala ere, Mintzaian zerbitzuak www.mintzaian.eus eta/edo edozein edukiren zerbitzua amaitutzat jo edo bertan behera utz dezake edozein unetan. Hori posible denean, Mintzaianek aldez aurretik ohartaraziko du www.mintzaian.eus webgunearen amaiera edo etendura.

 

WWW.MINTZAIAN.EUS EN KALITATEA

Www.mintzaian.eus webgunearen bidez ematen den informazioaren eta zerbitzuen ingurune dinamiko eta aldakorra dela eta, Mintzaianek ahaleginik onena egiten du, baina ez du bermatzen edukien egiazkotasun, zehaztasun, fidagarritasun, erabilgarritasun eta/edo gaurkotasun osoa. Atari hau osatzen duten orrietan jasotako informazioak informazio-, kontsulta-, dibulgazio- eta publizitate-izaera baino ez du. Ez dute, inola ere, konpromiso loteslerik edo kontratu-konpromisorik.

 

ERANTZUKIZUNA MUGATZEA

Erabiltzaileak informazio horretan oinarrituta har ditzakeen erabakiengatik eta www.mintzaian.eus webguneko dokumentuek eta grafikoek izan ditzaketen akats tipografikoengatik ez du erantzukizunik izango Mintzaianek. Informazioa aldian behin alda daiteke, edukiaren berri eman gabe, edukiak zabaldu, hobetu, zuzendu edo eguneratzeagatik.

 

JAKINARAZPENAK

Mintzaianek erabiltzaileari edozein bide erabiliz egiten dizkion jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira ondorio guztietarako.

 

JURISDIKZIOA

Legezko abisu hau interpretatzean, aplikatzean eta betetzean sortzen diren arazo guztietarako, bai eta hura erabiltzean sor daitezkeen erreklamazioetarako ere, esku hartzen duten alderdi guztiak Labort probintziako epaile eta auzitegien mende jartzen dira, eta berariaz uko egiten diete legokiekeen beste edozein foruri.

APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Lege-ohar hau indarrean dagoen Espainiako araudiak arautzen du.